os objektas


PAVADINIMAS:

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 12 tomas

ANOTACIJA:

TURINYS:

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOJIMAI

MOKSLINIS KOMENTARAS Panašus pasakojimas saugomas LMD I 1063(180) = LTR 1208B(647). Spausdinta SlŠLSA [Šiaurės Lietuvos sakmės ir anekdotai. Surinko Matas Slančiauskas. Parengė N.Vėlius ir A. Seselskytė. Vilnius, 1975] 401.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal