Archeologijos objektas
Archeologija


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/objektas.php?OId=546&back=home

PAVADINIMAS: Kernavės (Kriveikiškio) kapinynas

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Kernavės archeologijos paminklų kompleksas

ANOTACIJA: 13–14 a. Kernavės miesto gyventojų kapinės, veikusios iki 1390 m. Netrukus po to čia įsikūrė kaimo sodyba.

TURINYS:
Laidosenos bruožai Visatekstė
Kapinyne palaidotų žmonių antropologija Visatekstė
1998-1999 m. archeologinių tyrimų rezultatai Visatekstė
1996 m. archeologinių tyrimų rezultatai Visatekstė
Kapinyne palaidotų žmonių odontologija Visatekstė
1994-1995 m. archeologinių tyrimų rezultatai Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:
Kernavės archeologijos paminklų kompleksas
Tyrinėtas Kernavės (Kriveikiškio) kapinyno (Širvintų r.) plotas

FIZINIAI PARAMETRAI

OBJEKTAS SAUGOMAS:
NKVA (Kultūros vertybių departamento Nekilnojamų kultūros vertybių apskaita), Nr. A1479

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYVENAMOSIOS VIETOS | statinių kompleksai | KAIMAVIETĖ

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | LAIDOJIMO VIETOS | KAPINYNAS | pagal chronologiją | VIDURAMŽIŲ KAPINYNAS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | LAIDOJIMO VIETOS | KAPINYNAS | pagal kultūrinę topografiją | MIESTO KAPINĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Paminklo dydis ir kapų skaičius jame rodo, kad tai yra pagrindinė Kernavės miesto gyventojų kapavietė (...). Kernavėje susidurta su grynai pagonių papročiu – pridėtinių įkapių dėjimu į kapą. Daugeliu atvejų tai įvairiausi buities daiktai: peiliukai, skiltuvai, verpstukai, raktai ir kt. Nėra kapinyne ir griežtos, krikščioniškiems kapams būdingos vakarinės orientacijos. Vakarų kryptis tik dominuojanti, tačiau yra daug kapų, orientuotų ir pietvakarių, ir šiaurės vakarų kryptimi. (...) Nemažai slaviškų papuošalų kapuose rodo, jog čia palaidoti etniškai mišrios bendruomenės nariai. Tai gali būti vergai, amatininkai, atvykę iš svetur ir dirbę kunigaikščio ūkiui, pirkliai, jų šeimos. (...) Taigi Kernavės viduramžių archeologinių paminklų kompleksas reprezentuoja Lietuvos miesto kultūrą ir bendruomenę 13–14 a. Tai buvo struktūriškai europinio konteksto darinys, tačiau savitas savo vidujiniu dar pagonišku pasauliu, sumišusiu su krikščioniškąja kultūra ir tradicija.

CHRONOLOGIJA: Viduramžiai (ankstyvieji)

LOKALIZACIJA: Kriveikiškis, k., Kernavės sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

GAMTINĖ CHARAKTERISTIKA

LITERATŪRA: Leidinio aprašas

LITERATŪRA: Leidinio aprašas

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
Stakliškių lobis (Prienų r.) Kapinyne rasta 3 kabučiai – žalvariniai rombinis ir apskritas bei lelijos tipo sidabrinis, panašus į rastus Stakliškių lobyje.
Kernavės „Žemutinis miestas“ Priklauso tam pačiam XIII–XIV a. archeologijos paminklų kompleksui.
Kernavės piliakalnis IV, vadinamas Pilies kalnu, arba Įgulos kalnu, Piliaviete Priklauso tam pačiam XIII–XIV a. archeologijos paminklų kompleksui.
Kernavės piliakalnis II, vadinamas Mindaugo Sostu Priklauso tam pačiam XIII–XIV a. archeologijos paminklų kompleksui.
Semeniškių senovės gyvenvietė II (Širvintų r.) Priklauso tam pačiam archeologijos-istorijos paminklų kompleksui.
Semeniškių senovės gyvenvietė I (Širvintų r.) Priklauso tam pačiam archeologijos-istorijos paminklų kompleksui.
Kriveikiškio piliakalnis, vadinamas Žvalgakalniu (Širvintų r.)
Kernavės „Viršutinis miestas“
Kernavės bažnyčių vieta
Padavimas apie Kernavės Kriveikiškio piliakalnį (Širvintų r.)

Spausdinti

Atgal