Archeologijos objektas
Archeologija


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/objektas.php?OId=598&back=home

PAVADINIMAS: Semeniškių senovės gyvenvietė I (Širvintų r.)

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Kernavės archeologijos paminklų kompleksas

ANOTACIJA: Viena iš akmens amžiaus stovyklaviečių, geležies amžiaus atviro tipo gyvenviečių ir naujųjų laikų kaimaviečių Neries pakrantėse. Priklauso Kernavės archeologijos paminklų kompleksui.

TURINYS:
1989 m. archeologinių žvalgymų rezultatai Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:
Kernavės bronzos ir ankstyvojo geležies amžiaus kapinynas bei geležies amžiaus gyvenvietė Artimiausia Semeniškių sen. gyvenvietės aplinka.

FIZINIAI PARAMETRAI

OBJEKTAS SAUGOMAS:
, Nr. A1482

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYVENAMOSIOS VIETOS | statinių kompleksai | GYVENVIETĖ | ATVIRO TIPO GYVENVIETĖ

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYVENAMOSIOS VIETOS | statinių kompleksai | STOVYKLAVIETĖ | pagal chronologiją | AKMENS AMŽIAUS STOVYKLAVIETĖ

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYVENAMOSIOS VIETOS | statinių kompleksai | KAIMAVIETĖ

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | GELEŽIES AMŽIUS | SENASIS GELEŽIES AMŽIUS | archeologinės kultūros | BRŪKŠNIUOTOSIOS KERAMIKOS KULTŪRA

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | GELEŽIES AMŽIUS | SENASIS GELEŽIES AMŽIUS | archeologinės kultūros | RYTŲ LIETUVOS PILKAPIŲ KULTŪRA

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | VIDURAMŽIAI | VĖLYVIEJI VIDURAMŽIAI | administraciniai regionai | LIETUVOS DIDŽIOJI KUNIGAIKŠTYSTĖ | VILNIAUS VAIVADIJA

CHRONOLOGIJA: Neolitas (vėlyvasis)

CHRONOLOGIJA: Bronzos amžius (ankstyvasis)

CHRONOLOGIJA: Geležies amžius (senasis)

CHRONOLOGIJA: Viduramžiai (vėlyvieji)

LOKALIZACIJA: Semeniškiai, k., Kernavės sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

GAMTINĖ CHARAKTERISTIKA

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
Kernavės (Kriveikiškio) kapinynas Priklauso tam pačiam archeologijos-istorijos paminklų kompleksui.
Kernavės piliakalnis I, vadinamas Aukuro kalnu, arba Barščių, Šventu kalnu Priklauso tam pačiam archeologijos-istorijos paminklų kompleksui.
Kernavės geležies amžiaus gyvenvietė (Pajautos slėnyje) Priklauso tam pačiam Kernavės archeologijos ir istorijos paminklų kompleksui.
Kernavės piliakalnis II, vadinamas Mindaugo Sostu Priklauso tam pačiam Kernavės archeologijos ir istorijos paminklų kompleksui.
Kernavės piliakalnis III, vadinamas Lizdeikos kalnu, arba Smailiakalniu Priklauso tam pačiam Kernavės archeologijos ir istorijos paminklų kompleksui.
Kernavės piliakalnis IV, vadinamas Pilies kalnu, arba Įgulos kalnu, Piliaviete
Kernavės „Žemutinis miestas“ Priklauso tam pačiam Kernavės archeologijos ir istorijos paminklų kompleksui.
Semeniškių senovės gyvenvietė II (Širvintų r.) Priklauso tam pačiam Kernavės archeologijos ir istorijos paminklų kompleksui.
Ardiškio senovės gyvenvietė (Širvintų r.) Analogiška senovės gyvenvietė Neries dešiniajame krante.
Kernavės akmens amžiaus gyvenvietė Priklauso tam pačiam Kernavės archeologijos ir istorijos paminklų kompleksui.
Kernavės bronzos–ankstyvojo geležies amžiaus kapinynas

Spausdinti

Atgal