Archeologijos objektas
Archeologija


ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/objektas.php?OId=599&back=home

PAVADINIMAS: Ardiškio senovės gyvenvietė (Širvintų r.)

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Kernavės archeologijos paminklų kompleksas

ANOTACIJA: Neries pakrantėje esanti senovės gyvenvietė, sudaranti kompleksą su Rytų Lietuvos pilkapių grupėmis prie Ardiškio, Dailidžių ir Kernavės.

TURINYS:
1989 m. žvalgomųjų tyrinėjimų rezultatai Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:
Ardiškio pilkapių (Širvintų r.) išsidėstymo schema

FIZINIAI PARAMETRAI

OBJEKTAS SAUGOMAS:
NKVA (Kultūros vertybių departamento Nekilnojamų kultūros vertybių apskaita), Nr. A 1456

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYVENAMOSIOS VIETOS | statinių kompleksai | GYVENVIETĖ | ATVIRO TIPO GYVENVIETĖ

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | GELEŽIES AMŽIUS | VĖLYVASIS GELEŽIES AMŽIUS | archeologinės kultūros | RYTŲ LIETUVOS PILKAPIŲ KULTŪRA

MOKSLINIS KOMENTARAS Senovės gyvenvietė gali būti vienalaikė su netoli esančiais Ardiškio pilkapiais.

CHRONOLOGIJA: Geležies amžius (vidurinis)

CHRONOLOGIJA: Geležies amžius (vėlyvasis)

CHRONOLOGIJA: Viduramžiai (ankstyvieji)

LOKALIZACIJA: Ardiškis, k., Kernavės sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

GAMTINĖ CHARAKTERISTIKA

LITERATŪRA: Leidinio aprašas, P. 268

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
Kernavės pilkapiai Gali priklausyti to paties laikotarpio archeologijos paminklų kompleksui.
Kernavės geležies amžiaus gyvenvietė (Pajautos slėnyje) Priklauso tam pačiam chronologiniam laikotarpiui.
Kernavės „Žemutinis miestas“ Priklauso tam pačiam chronologiniam laikotarpiui.
Semeniškių senovės gyvenvietė I (Širvintų r.) Analogiška senovės gyvenvietė Neries dešiniajame krante.

Spausdinti

Atgal