Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 12 258-392 Tikėjimas [Per Kryžiaunas dienas negalima sėti miežių, sodinti bulvių]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 12 tomas

ANOTACIJA:

TURINYS:
Teksto 2004 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Žinija | TIKĖJIMAI

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | KALENDORINĖS ŠVENTĖS IR MINĖTINOS DIENOS | TRADICINĖS | KILNOJAMOS ŠVENTĖS IR LAIKOTARPIAI | KRYŽIAUS DIENOS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | ŪKINĖ VEIKLA | ŽEMDIRBYSTĖ | SĖJA IR SODINIMAS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | ŪKINĖ VEIKLA | ŽEMDIRBYSTĖ | AUGALŲ PRIEŽIŪRA

MOKSLINIS KOMENTARAS Labai artimas teksto variantas užrašytas kitame M. Slančiausko rankraštyje: LMD I 1063(357), jo nuorašas: LTR 1208B(823, 824).

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal