Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 12 273-492 Tikėjimas, pasakojimas [Vaistai nužiūrėtam paršui]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 12 tomas

ANOTACIJA: Jankūnų bambalynėje susirgo paršas. Viena bambalienė, atėjus nuo Vilniaus, patarė rožančių į vandenį pamirkyti ir tą paršą aptrinti, ir bus sveikas, nes jis esąs blogom akim nužiūrėtas.

TURINYS:
Teksto 2004 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOJIMAI

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | SVEIKATA IR LIGA | RAGANAVIMAS | RAGANAVIMO PASEKMĖS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Žinija | LIAUDIES VETERINARIJA

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | SVEIKATA IR LIGA | LIGA | NEGALAVIMO, SUTRIKIMO, BEI LIGOS PRIEŽASTYS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | RELIGIJA | RELIGINIAI TIKĖJIMAI | ŠVENTI OBJEKTAI, VIETOS IR LAIKAS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | SVEIKATA IR LIGA | MAGINĖ IR MENTALINĖ TERAPIJA | GYDYMAS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Žinija | TIKĖJIMAI

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal