Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 12 273-497 Sakmė [Apie sužalotą raganą ir grįžtantį pinigą] – BILPK 3657+3650 „Sužalota ragana“; „Grįžtantis pinigas“

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 12 tomas

ANOTACIJA: Apie šv. Joną pusbernis ant tvoros stulpo rado sviesto. Šeimininkė sudėjo sviestą į ragą ir įmetė į pečių. Greit atėjo Bačiulienės vaikas vandens skolintis. Paskui išgirdo, kad Bačiulienė serga. Šiaučius pirko skūrų, užmokėjo rublį. Kromininkas tą rublį yla prakalė ir pamovė. Tas rublis sukos sukos sukos. Ir sako tas krominyks: „Nė tu manės, nė kito daugiaus nebegaudinėsi".

TURINYS:
Teksto 2004 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

TIPOLOGIJA:    BlLPK 3657+3650 – Sakmės „Sužalota ragana“ variantas, sujungtas su sakmės „Grįžtantis pinigas“ variantu.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal