Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 12 274-502 Tikėjimas [Iš šuns kaukimo spėja ar bus gaisras, ar nelaimė, ar mirtis]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 12 tomas

ANOTACIJA: Kad šuva kaukia į aukštą žiūrėdamas, bus ugnis, gaisras. Kad kaukia vaikščiodamas, tai nelaimė, o kad galvą pakeldamas ir žemyn nuleisdamas – myrius.

TURINYS:
Teksto 2004 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Žinija | TIKĖJIMAI

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | ŪKINĖ VEIKLA | GYVULININKYSTĖ | NAMINIAI GYVULIAI IR PAUKŠČIAI

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal