Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 12 278-559 Sakmė [Burtininkas perduoda savo galią]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 12 tomas

ANOTACIJA: Barbės tėvas mirdamas negalėjo numirti, kol neperdavė savo galybės ir žinių. Prisišaukęs Barbę, liepė išsižioti ir spjovė jai į dantis, tada numirė.

TURINYS:
Teksto 2004 m. redakcija. Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal