Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 3 55-13 Legenda – Apė keleivį ir auksinę mūką ant kryžiaus

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 3 tomas

ANOTACIJA: Kartą turtingas ūkininkas pastatė šalia kelio kryžių su auksine mūka. Vienas žmogus susigundė pavogti tą auksinę mūką. Apsidairė aplinkui, kad nieko arti nebūtų, įsliuogė aukštyn į kryžių ir siekė imti mūką nuplėšti, bet tuomet mūkos ranka griebė tam niekšui už plaukų. Tada keleivis žegnojosi, poteriavo, meldė Dievo paleisti, bet vis nepaleido. Einantys pro šalį žmonės bandė nuimti, bet tas buvo labai tvirtai laikomas. Bandė nukirpti plaukus, bet nesugebėjo. Galiausiai netyčia atvažiavo vienuolis. Žmonės jam papasakojo, kas atsitikę, kodėl ant kryžiaus tabaluoja žmogus. Vienuolis puolė po kryžiumi melstis. Po ilgų maldų pagaliau tą žmogų paleido ir jis nudribo ant žemės vos gyvas.

TURINYS:
Teksto 1997 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | PASAKOS-LEGENDOS

MOKSLINIS KOMENTARAS Legenda apie bausmę už gobšumą ir kryžiaus išniekinimą. Užrašyta 4 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal