Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 3 58-15 Pasaka AT 1538 – Apė gudrą poną, o žmogų da gudresnį

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 3 tomas

ANOTACIJA: Vienas ponas, kai ūkininkas vesdavo parduoti kokį gyvulį, atsistojęs pakely sakydavo, kad parduotų ožį. Jeigu kuris pasipriešina, tada gauna į kailį, ir atima galviją dykai. Jeigu žmogus nesipriešina, tada ponas už galviją atiduoda tiek pinigų, kiek ožys vertas, ir nusiveda galviją sau. Kartą žmogus vedė parduoti jautį. Ponas nupirko jį ir sumokėjo kaip už ožį. Žmogelis tik paprašė, kad leistų nusipjauti gyvulio uodegą. Parėjęs namo tą uodegą susidžiovino. Kartą tas ponas susirgo. Kvietė įvairius daktarus, kad jį pagydytų. Atėjo ir tas žmogus su džiovinta jaučio uodega. Liepė iškūrenti pirtį ir ten nuvesti poną. Tuomet jį klausinėjo, kieno čia uodega ir vis ja vanojo poną. Tas vos liko gyvas. Po kelių dienų žmogelis šiek teik pakeitęs išvaizdą vėl atėjo pas poną ir vėl jį prilupo su jaučio uodegą. Paskui ponas visur vedėsi kartu apsauginį. Kartą žmogelis pasisamdė jauną greitą vaikiną ir pasislėpę laukė, kol ponas važiuosiąs pro šalį. Vaikinas rodė pravažiuojančiam ponui užpakalį, tad apsauginis nubėgo paskui vaikinuką. O žmogelis vėl taip prilupo poną jaučio uodega, kad šis gavo galą.

TURINYS:
Teksto 1997 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | BUITINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 1538, Kerštas už jautį, [41; 4]

MOKSLINIS KOMENTARAS AT ir kitų katalogų duomenimis, šis juokų pasakų tipas užrašytas iš: latvių – 4, estų – 3, suomių – 19, Suomijos švedų – 1, norvegų – 7, prancūzų – 14, ispanų – 2, katalonų, italų – 7, vengrų – 2, rusų – 13, ukrainiečių – 5, baltarusių – 4, serbų ir kroatų – 2, graikų – 1, turkų ir kt. tautosakoje. Iš lietuvių užrašyta 45 variantai. Skelbiamame variante labai akivaizdus priešiškumas baudžiavos laikų ponams, kurie tyčiojosi iš beteisių paprastų žmonių.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal