Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 3 76-22 Pasaka AT 200 – Kaip atsirado neapykanta terp šunų, kačių ir pelių

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 3 tomas

ANOTACIJA: Kartą bobos parašė prašymą karaliui ir liepė šuniui nunešti. Šuo tingėjo ir liepė katei. Toji besijodydama numetė, o pelės rado ir suėdė. Po kiek laiko bobos klausia šuns, ar nunešęs. Tas klausė katės, toji nuėjusi ir pamačiusi, kad jau suėsta. Nuo to karto bobos nekenčia šuns, šuo – katės, o katė – pelių.

TURINYS:
Teksto 1997 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | PASAKOS APIE GYVŪNUS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 200, Šuns bajorystės dokumentai, [58; 4]

MOKSLINIS KOMENTARAS Labai paplitusi pasaka. Jos variantų užrašyta iš: latvių – 78, estų – 12, suomių – 34, vokiečių – 18, slovėnų – 11, lenkų – 12, ukrainiečių – 15. Po vieną ar kelis variantus yra užrašyta dar iš keliolikos tautų. Iš lietuvių turime 60 var. Iš jų 56 – vientisi.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal