Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 12 107-38 Tikėjimas [Kai pavasarį atsiranda karkvabaliai (avižiai) - laikas avižas sėti]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 12 tomas

ANOTACIJA:

TURINYS:
Teksto 2004 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Žinija | TIKĖJIMAI

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | ŪKINĖ VEIKLA | ŽEMDIRBYSTĖ | SĖJA IR SODINIMAS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | GAMTA IR ŽMOGUS | LIAUDIES ZOOLOGIJA | GYVŪNŲ ĮVARDIJIMAS

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal