Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 12 293-650 Etiologinė sakmė [Apie žemės, žmogaus, aniuolų ir velnių sutvėrimą]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 12 tomas

ANOTACIJA: Dievas norėjo žemę sutverti ir prašė Liuciaus iš vandenų smilčių parnešti. Liucius iškėlė smilčių: nuo vieno nago Dievui atidavė, nuo kito sau į dantis susipylė. Dievas pabarstė smiltis ant vandens ir atsirado žemė. O Liuciui smiltys pradėjo dantyse pūstis. Jis spjovė jas ir atsirado pekla. Dievas su Liuciu rado du akmenėlius. Dievas akmenėlius skėlė – aniuolai atsirado, Liucius – velniai. Dievas iš molio nulipdė žmogų, o iš jo šonkaulio moterį. Dievas vienus velnius į peklą nugrūdo, o kiti ant žemės ar ant oro pasiliko.

TURINYS:
Teksto 2004 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | ETIOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Tekstas spausdintas: Šiaurės Lietuvos sakmės ir anekdotai. Surinko Matas Slančiauskas. Parengė N.Vėlius ir A. Seselskytė. Vilnius, 1975, nr. 437, p. 242.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal