Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 12 296-657 Tikėjimas [Įsikeliant į namus, pirmiausia reikia įnešti stalą ir maisto]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 12 tomas

ANOTACIJA: Įsikeliant į namus, iš kurių kiti išėjo ir yra ką nors padarę, pirmiausia reikia įnešti stalą ir maisto. Poterius sukalbėti, pavalgyti, tai nekenks nei žmonėms, nei gyvuliams.

TURINYS:
Teksto 2004 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Žinija | TIKĖJIMAI

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | SVEIKATA IR LIGA | RAGANAVIMAS | PRAKTIKOS MOTYVAI IR BŪDAI

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal