Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 12 297-660 Tikėjimas [Kaip užsėja kaimyno javus]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 12 tomas

ANOTACIJA: Kaimynas laukia, kad kitas kaimynas pirmas pradėtų sėti javus, taip nori užsėti jo javus. Tai reikia kirvį įkirsti į ežią ir galima sėti.

TURINYS:
Teksto 2004 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Žinija | TIKĖJIMAI

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | ŪKINĖ VEIKLA | ŽEMDIRBYSTĖ | SĖJA IR SODINIMAS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | SVEIKATA IR LIGA | RAGANAVIMAS | PRAKTIKOS MOTYVAI IR BŪDAI

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal