Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 3 77-24 Sakmė BlLPK 3902 – Kaip mūsų proseniai spręsdavo apė didįjį tvaną

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 3 tomas

ANOTACIJA: Vėjo keturi sūnūs norėjo pamatyti marių dugną. Susitarė vienu metu kartu pūsti ir taip iškelti aukštyn marių vandenį. Bet, išpūtus vandenį, šis vėl puolė staiga žemyn ir nieko nespėjo pamatyti. Tuomet sugalvojo kartu pūsti iš vienos pusės. Išsiliejęs vanduo viską sunaikino. Žemėje buvo didysis tvanas.

TURINYS:
Teksto 1997 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Šios sakmės apie vėjo išdaigas užrašyta 7 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal