Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 91-37 Pasaka AT 480B* – Būras rytų žemės

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Vienas būras gyveno su pačia, bet kartu laikė ir motiną. Marti, anytos nekęsdama, liepė vyrui motiną nuvežti į kaimyno jaują, kurioje velniai rinkdavęsi. Vyras paklausė žmonos ir motiną jaujoje paliko. Moteris jaujoje meldėsi, todėl velniai į vidų patekti negalėjo. Vienas, priėjęs prie lango, ėmė šaukti: „Kotre, Kotre, paduok man ragučius su nagučiais!“ Moteris velniui liepė pirmiau jai atnešti gražius drabužius. Kai velnias juos atnešė, paprašė atnešti patalynės, o paskui – pinigų. Kol velnias viską padarė, užgiedojo gaidys ir velnias pabėgo. Sūnus parsivežė motiną ir jos turtus namo. Marti, taip pat turtų užsigeidusi, liepė jaujon nuvežti ir jos motiną. Duktė motiną išleido gražiai aprengusi ir įdėjusi maisto. Kai velnias sušuko „Kotre, Kotre, paduok man ragučius su nagučiais!“, moteris nemandagiai jam atsakė. Tada velnias švilptelėjo ir sulėkė daugiau velnių. Visi sulindo į jaują ir moterį nukankino – duktė ryte surinko visus sąnarius į maišą ir, apraudojusi, nunešė į kapines.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | STEBUKLINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 480 B*, Mergina pirtyje, [236; 7]

MOKSLINIS KOMENTARAS Ši pasakos versija užrašyta iš: latvių – 206, rusų – 6, ukrainiečių – 13, baltarusių – 11. Iš lietuvių jos užrašyta 252 variantai. Iš jų 245 – vientisi.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=607 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal