Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 105-50 Sakmė – Laumės ir kūdikis

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Kartą kaime gyveno dvi moterys – viena buvo gera, o kita pavydi (užvydelninka). Kartą geroji moteris, kuri buvo neturtinga (biedna), nuėjo rugių rišti ir kūdikį kartu nusinešė. Grįždama namo, vaiką pasiimti pamiršo. Prisiminusi, parbėgo į lauką, išgirdo laumes jos vaiką liūliuojant „Aa aa, mana vaiks“ ir apalpo. Ryte rado savo kūdikį po beržu lopšyje gražiai aprengtą ir auksu apipiltą. Tada pavydžioji kaimynė savo kūdikį gražiai aprengė ir paliko pagiryje. Grįžusi paklausyti ką laumės dainuojančios, išgirdo „Aa aa, meškos vaiks!“ Sulaukusi aušros, paskvietė kaimynę, kad padėtų auksą parnešti, bet pagiry rado beržą nulaužtą ir vaiką sudraskytą.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Sakmės apie netyčia užmirštą kūdikį ir laumes labai populiarios Lietuvoje. Jų užrašyta 300 tekstų.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=621 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal