Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 148-64 Pasaka AT 716* – Apie tris račius

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Trys račiai ėjo mišku ir kalbėjo, kad gerai būtų pilvų atsikratyti. Senukas jų norus išpildė – paėmė pilvus, išvertė ir sukabino ant ąžuolų. Račiai užsidirbo daug pinigų, bet nelinksma, nes nei išgerti, nei pavalgyti negali – nėra iš pinigų naudos. Visi trys vėl nuėjo pas senelį ir paprašė pilvus atgal uždėti. Atgavę pilvus, valgė ir gėrė, kol pinigų pritrūko. Tada vėl stvėrėsi už darbo, bet nė vienas pilvų nebegeidė atsikratyti.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | PARABOLĖS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 716*, Be pilvų nuobodu, [22]

MOKSLINIS KOMENTARAS Katalogų duomenimis, šis pasakos tipas žinomas tik iš latvių (5 var.), baltarusių (3) ir lietuvių (23) tautosakos.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=664 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal