Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 149-65 Pasaka AT 911* – Trys pamokinimai

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Mirdamas tėvas sūnui medsargiui patarė pačiai teisybės nesakyti, su ponu geruoju negyventi ir svetimų vaikų neauginti. Sūnus elgėsi priešingai, nei tėvas mokė: žmonai sakė teisybę, teisingai tarnavo ponui ir, nesulaukdamas savo sūnaus, pasiėmė auginti svetimą. Kartą vyras sumanė patikrinti tėvo žodžius. Jis pavogė ir paslėpė pono sakalą, o žmonai padavęs nušautą peslį, pasakė, kad tai pono sakalas ir liepė niekam apie tai neprasitarti. Žmona prasitarė kūmai, o ta kitiems žmonėms ir, galiausiai, viską sužinojęs ponas liepė medsargį pakarti. Vyras prieš mirtį paprašė leisti padalinti turtą ir pasakė šimtą rublių paliekantis žmonai, antrą šimtą augintiniui, o trečią tam, kas jį pakars. Augintinis pasakė galintis tėvą pakarti. Tada medsargis pasakė, kad jo tėvas buvęs teisus ir viską papasakojo ponui. Ponas medkirtį paleido.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | NOVELINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 911*, Įsitikinama patarimų teisingumu, [58; 1]

MOKSLINIS KOMENTARAS Šis novelių pasakos tipas žinomas iš ukrainiečių (9 var.), baltarusių (2), rusų (1), o ypač iš lietuvių (60) tautosakos.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=665 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal