Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 152-67 Pasaka AT 737A* – Kodėl aš nieko neturiu?

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Vargšas žmogus išėjo į pasaulį (svietą). Sutikęs kokį žmogų ir klausia, kodėl nieko neturintis? Taip bekeliaudamas, sode pamatė karalių su karaliene ir, priėjęs prie karaliaus, paklausė, kodėl jis nieko neturintis? Karalius atsakęs, jog dėl to, kad nemokantis nei rašyti, nei skaityti, nei jokio amato. To paties paklausta karaliaus duktė vargšui patarė vesti. Žmogus nusijuokė. Karalius supyko ant duktės ir liepė jai pačiai su vargšu gyventi. Kitame mieste karalaitė padavė vargšui savo drabužius ir liepė parduoti pirkliui. Pirklys iš viso savo turto susilažino, kad tai ne vargšo pačios drabužiai – vargšui atiteko jo turtas. Tada karalaitė išaudė, brangakmeniais išsiuvinėjo juostą ir liepė nunešti parduoti. Vargšas su pirkliais vėl susilažino, kad juosta jo žmonos ir, paaiškėjus tiesai, gavo pinigų. Kai karalius pas vargšą ir karalaitę nusiuntė tarnus prekių parnešti, karalaitė liepė pasakyti, kad karalius pats atvažiuotų. Karalius pripažino dukterį buvus teisią ir iškėlė vestuves.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | STEBUKLINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 737 A*, Kodėl aš nieko neturiu, [20; 9]

MOKSLINIS KOMENTARAS Ši versija žinoma tik lietuvių tautosakoje. Yra užrašyta 28 variantai. Iš jų – 20 vientisų.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=668 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal