Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 194-89 Pasaka AT 1525D+1529+950 – Apie gudrų vagį

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Vieno turtingo prekijo (prikėjaus) sūnus išėjo pasaulio žvalgyti. Į kelionę pasiėmė peilį, šakutes, sidabrinį šaukštą ir magnasavą švininę kulkelę. Keliaujant sutiktam vagiui pasakė esantis vagis ir jie abu patraukė kartu. Nutarė pažiūrėti, kuris gudriau pavogsiąs. Jaunuolis ant kelio išmėtė šaukštą, šakutes ir peilį. Ožką į turgų vežantis žmogus pamiškėje pririšo arklį ir nuėjo išmėtytų daiktų susirinkti. Tuo tarpu vagis nupjovė ožkai galvą ir padėjo ant kelmo vidury balos. Žmogus, ožkos galvą pamatęs, pamanė, kad gyvulys įklimpo, todėl nusirengė ir įbrido jos gelbėti. Vagis nuvažiavo arklį ir jo drabužius. Kitas vagis iš pono stainios išsivedė gražų arklį ir į jo vietą pats nuogas atsistojo. Ponui paaiškino, kad jis buvęs į tą arklį paverstas. Ponas vagį aprengė ir paleido, o tarnams liepė kitą tokį arklį nupirkti. Vagis pono arklį tarnams brangiai pardavė. Tada abu vagys nuėjo į miestą, kuriame buvo karaliaus iždas. Jaunasis vagis kulkele aprėžė ratą – mūras apsprogo. Vagys pasiėmė pinigų, o sieną vėl sutvarkė. Kai karalius pastebėjo, kad ižde pinigų trūksta, prie landynės pastatė statinę su degutu. Vyresnysis vagis į tą statinę įkrito, o jaunesnysis, jį ten suradęs, nupjovė galvą, kad ir jis nebūtų sugautas. Karalius suprato, kad yra dar vienas vagis ir sumanė jį sugauti. Jis liepė perlais papuošti ožio galvą ir saugoti. Vagiui iškrėtus pokštus, visi nubėgo pažiūrėti – vagis nusinešė ožio galvą. Policija išėjo į miestą ieškoti, kuriame name smirda verdama ožio galva ir tą namą pažymėjo. Vagis pamatė užrašą ir visas miesto duris taip sužymėjo. Karalius surengė puotą ir viename kambaryje pribarstė pinigų. Vagis pasmalavo batų padus ir taip pinigus susirinko. Karalius davė karalaitei juodų dažų, kad išteptų tą, kuris pas ją ateisiąs. Vagis nuėjo su karalaite pasimalonėti ir buvo išteptas, tačiau pažiūrėjo į save veidrodėlyje ir taip pat ištepliojo kitus. Tada karalius paskelbė, kad gudriam vagiui atiduos dukterį. Jaunuolis prisipažino vogęs ir tapo karaliaus žentu.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | NOVELINĖS PASAKOS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | BUITINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 1525 D, Vagis išblaško dėmesį, [24; 192]

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 1529, Vagis sako buvęs paverstas arkliu, [39; 4]

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 950, Banko vagis, [44; 24]

MOKSLINIS KOMENTARAS Populiarios pasakos apie gudrų vagį (AT 1525D ) viena iš versijų. Arabų (X a.), italų (XV–XVI a.) šaltiniuose aptinkami ankstyvieji pasakos užrašymai. AT ir kitų katalogų duomenimis, daugiau variantų užrašyta iš latvių (130), suomių (114), estų (29), ukrainiečių (15), rusų (37), serbų ir kroatų (20), čekų (17). Be to, iš keliolikos tautų užrašyta po mažiau negu dešimt. Lietuvių variantų užrašyta 218. AT 1529 – tai pasaka apie arklių vagį. Iš latvių užrašyta 27 var., iš ukrainiečių – 13, prancūzų – 14, po kelis variantus – iš rusų, baltarusių, slovėnų, serbų ir kroatų, čekų, vengrų, italų, vokiečių, olandų, flamandų, katalonų, ispanų, turkų ir kt. Iš lietuvių užrašyta 44 variantai. AT 950 – populiari pasaka apie du vagis, užrašyta jau Herodoto (I a. pr. m. e.). Jos variantų yra: latvių – 36, suomių – 25, švedų – 12, airių – 208, vokiečių – 13, rusų – 28, ukrainiečių – 18 tautosakoje. Be to, iš poros dešimčių tautų užrašyta mažiau negu po 10 variantų. Lietuvių variantų užrašyta 67.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=710 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal