Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 255-115 Sakmė – Del ka starkaus un nugaras juodas lapinys

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Dėvui sutvėrus pasaulį (svietą), žmonės ėmė skųstis, kad gyvatės ir kitos bjaurybės esą nereikalingos, nes žmogui kenkiančios. Dievas surinko visas gyvates ir varles į maišą ir paprašė starkaus, kad į marias įmestų, tik liepė maišo neatrišti. Atsisėdęs pailsėti, starkus atrišo maišą ir viena gyvatė išlindo. Kol ją gaudė, tai ir visi kiti gyviai išsilakstė. Kai starkus apie tai papasakojo Dievui, tas kūreno krosnį (pečių). Dievas užpyko ir rėžė starkui per nugarą. Nuo to laiko starkus tapo gyvačių ir varlių priešu: kur tik sutinka, tuoj gaudo ir praryja.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | ETIOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Populiari etiologinė sakmė. Jos užrašyta 135 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=771 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal