Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 255-116 Pasaka AT 200 – Del ka šuva neapkinčia katės, e kate pelės

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Kartą šuo parašė raštą (gromatą) ir paprašė, kad katė nuneštų jo draugui. Katė raštą pasidėjo palėpėje ir jį sugraužė pelės. Kai šuo katės paklausė, ar ji tą raštą atidavusi, katė nubėgo palėpėn, bet rado tik rašto skutelius. Nuo to laiko katė sau pažadėjo suėsti kiekvieną sutiktą pelę. Šuo ant katės tebepyksta iki šiol ir, vos tik pamatęs, veja.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | PASAKOS APIE GYVŪNUS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 200, Šuns bajorystės dokumentai, [58; 4]

MOKSLINIS KOMENTARAS Labai paplitusi pasaka. Jos variantų užrašyta iš: latvių – 78, estų – 12, suomių – 34, vokiečių – 18, slovėnų – 11, lenkų – 12, ukrainiečių – 15. Po vieną ar kelis variantus yra užrašyta dar iš keliolikos tautų. Iš lietuvių turime 60 var. Iš jų 56 – vientisi.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=771 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal