Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 258-118 Sakmė – Apie vienų šykštūnų, katras pinigus miški kavadams užkeike

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Šykštus senis, nenorėdamas, kad kam kitam pinigai po jo mirties atitektų, sumanė juos paslėpti. Miške iškasė duobę ir ėmė pinigus maišais iš namų nešti ir ton duobėn pilti. Kaimynų bernas senį pasekė ir, tam namo nuėjus, prisipylė pilnas kelnes pinigų (raudonųjų). Kai išgirdo senį sugrįžtant, įlipo į eglę. Senis likusius pinigus duobėn supylė ir suriko: U ū ū ū ū! Kiek toli mano balsas nueis, tiek giliai tegul mano pinigai nueina! Berno kelnės su visais pinigais prasmego skradžiai žemėn. Senis parėjo namo, o bernas ėmė pinigus kasti, tačiau pinigų vietoje terado tuščią ertmę. Taip liko bernas ir be pinigų, ir be kelnių.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Tradicinė sakmė apie nesėkmingą bandymą paimti užkeikiamus pinigus. Šitokių motyvų sakmių užrašyta 31 tekstas.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
BsTB 2 256-117 Sakmė – Kaip vienas panas prieš smertį pinigus su slyvam prarija
BsTB 2 258-119 Sakmė – Apie vienų šykštūnų, katrų sūnus apgava

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=774 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal