Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 258-119 Sakmė – Apie vienų šykštūnų, katrų sūnus apgava

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Turtingas, bet šykštus žmogus visą gyvenimą valgė tik duoną ir gėrė tik vandenį. Jis turėjo vieną sūnų, kuriam taip pat nieko nedavė. Kai žmogus ėmė sirgti, bijodamas, kad sūnus jo pinigų nepasiimtų, sumanė juos paslėpti. Sūnus tėvo vieno nepalikdavo. Kartą sūnus, apsimetęs, kad išeina dirbti, nuėjo į klojimą ir pasislėpė. Tada tėvas išėjo, iškasė duobę, supylė pinigus ir užkasęs tarė, kad pinigus būsią galima paimti tik atnešus devynias žmonių galvas. Viską matęs sūnus paklausė, kad gal ožkų galvas? Tėvas nesutiko, bet jiems besiginčijant nusileido ir pasakė, kad tiksiančios ir ožkų galvos. Šykštūnui grįžus namo, sūnus iš kaimyno pasiskolino pinigų, nusipirko devynias ožkas, nukapojo galvas ir išsikasė tėvo pinigus.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Tradicinė sakmė apie užkeiktus pinigus. Artimų šiam tekstui sakmių, kai, norint paimti lobį, reikia 9 ar 12 galvų, užrašyta 364 variantai. Tai rodo didelį šitų motyvų populiarumą.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
BsTB 2 258-118 Sakmė – Apie vienų šykštūnų, katras pinigus miški kavadams užkeike
BsTB 2 256-117 Sakmė – Kaip vienas panas prieš smertį pinigus su slyvam prarija

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=774 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal