Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 259-120 Pasaka AT 921B – Apie vienų žmagų, katras su pačiu pinigus kase

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Žmogus, eidamas naktį per mišką, pamatė pinigus degant. Pasižymėjo tą vietą ir pradėjo kasti. Jau atrodė, kad atkas, bet rado tik akmenį. Balsas iš miško pasakė, kad pinigus galėsiąs pasiimti tik atsivedęs tą, kas ištikimiausias. Žmogus atsivedė žmoną ir iškasė pinigus. Žmogus pasijuto pavargęs, todėl žmonos paprašė pinigus pasaugoti, o pats užmigo. Pas moterį atėjo gražus ponaitis ir atsinešė vienoj rankoj lazdą, o kitoj kapoklę. Jis jai patarė nukirsti senam ir negražiam vyrui galvą, o tada ištekėti už jauno ir gražaus. Žmona kirto vyrui per kaklą, bet ponaitis su lazda jai sutrukdė. Senis atsibudo, o ponaitis su pinigais dingo. Balsas pasakė, kad žmogus pinigų nepaimsiąs, nes žmona nėra ištikima – norėjusi nukirsti jam galvą. Reikėję atsivesti šunį.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | NOVELINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 921 B, Geriausias draugas, pikčiausias priešas, [35; 2]

MOKSLINIS KOMENTARAS Novelių pasaka „Geriausias draugas, blogiausias priešas“ yra žinoma: latviams – 9, ukrainiečiams – 9, baltarusiams – 6, rusams – 3, serbams ir kroatams – 3, graikams – 3. Iš lietuvių užrašyti 36 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=775 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal