Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 260-121 Sakmė – Apie tai, kaip vienai mergai radydavas pinigai paveiksli teliaka

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Samdoma merga anksti ryte eidavo į dvarą kulti ir savo kultuvą nešdavosi. Kartą einant per beržynėlį, už jos sumykė teliukas, visas purvinas, apsimurgliavęs. Mergina pradėjo bėgti, bet ir tas paskui ją sekė ir tik prie dvaro pradingo. Kitą dieną teliukas paprašė nušluostyti snarglį. Supykusi merga jam šėrė su kultuvu – teliukas subyrėjo į pinigus. Mergina pinigų nepaėmė, bet dvare apie tai pasakė urėdui. Tas pinigų nerado ir, grįžęs, už apgavystę merginą apkūlė. Trečią kartą mergina šėrė teliukui ir išbirusius pinigus parsinešė namo.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Tai tradicinė sakmė apie užburtą lobį. Panašių sakmių, pasakojančių, kad, pamačius neįprastą gyvulį ar daiktą besiartinant ir iš išgąsčio sušėrus, pabyra pinigai, užrašyta 92 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=776 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal