Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 261-122 Sakmė – Kaip bernai ataneše gaspadoriui šunį supuvusį, e čia būta pinigų!

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Girtas ūkininkas, važiuodamas iš turgaus namo, pamatė pinigus degant. Grįžęs liepė samdytiems bernams nueiti iškasti. Bernai atkasė supuvusį šunį. Pamanę, kad ūkininkas iš jų pasijuokė, dvėselieną įmetė per langą į jo gryčią. Šuo krisdamas subyrėjo į pinigus - pinigai atiteko tam, kam buvo skirti.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Tradicinė sakmė apie užburtą lobį. Šios mitinės sakmės apie lobius siužetas žinomas latvių (47 var.), rusų (5), ukrainiečių (2), baltarusių (5), vengrų (5) tautosakoje. Pavienių variantų pasitaiko dar keleto tautų repertuare. Iš lietuvių šitokios tematikos sakmių užrašyta 114 variantų.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=777 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal