Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 262-123 Sakmė – Apie gračių su arklia kajam

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Šeštadienio (subatos) vakarą vyrai iki vidurnakčio žaidė kortomis. Vienam žaidėjui suskaudo pilvą, todėl jis pasitraukė nuo stalo. Tada į gryčią įėjo ponaitis ir pradėjo prašytis naktigulto. Ponaitis paprašė leisti ir jam žaisti kortomis. Vyrai pajuto šaltį. Vienas vyras tyčia numetė kortą ir, pasilenkęs po stalu, pamatė, kad ponaitis su arklio kojomis. Visi išsibėgiojo. Ponaitis sugriebė vieną vyrą ir pradėjo smaugti. Tas ant kaklo turėjo škaplierių ir pradėjo ponaitį žegnoti. Kai gaidys sugiedojo, ponaitis arklio balsu nusižvengė pasakė, kad žmogaus laimė, o jo nelaimė, kad gaidys užgiedojo ir išskrido pro langą.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Tradicinė sakmė apie velnius, pasirodančius baugiu laiku nepažįstamų žmonių pavidalu, bet iš tikro su arklio kanopom ar uodegom. Pasprunkant ar gaidžiui užgiedojus, velnias ištaria: „Tavo laimė, e mano nelaimė...“ Tokios sakmės užrašyta 49 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=778 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal