Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 263-124 Sakmė – Apie vienų meškeriatajų

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Vienas žmogus šventą dieną meškeriojo paupy. Apėmus snauduliui, meškerę prisirišo prie kojų. Neužilgo pajuto, kad yra tempiamas į vandenį. Nusitvėręs karklą, pradėjo meškerę žegnoti – meškerė tuoj nutrūko.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Tradicinė sakmė apie nuotykius žvejojant, maudantis šventą dieną. Šios temos sakmių užrašyta 27 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=779 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal