Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 264-126 Pasakojimas – Apie Raugų Urbaniukų

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Jūžintų parapijoje yra didelis kalnas, vadinamas Ažnugariu. Kartą žmogus su nedideliu berniuku ten nuėjo grybauti. Kai užlipo ant kalno, pakilo viesulas ir užnešė žmogų prie eglės. Berniukas priėjo artyn ir pamatė, kad dėdės rankos viržiais prie eglės prisuktos, o kūnas visas juodas ir jis nebegyvas.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOJIMAI | BIOGRAFINIAI PASAKOJIMAI

MOKSLINIS KOMENTARAS Retas pasakojimas apie mirtį nuo viesulo.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=780 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal