Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 265-128 Sakmė – Apie du braliu, katrie iškase pinigus

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Du broliai, vakare važiuodami iš turgaus namo, pamatė degant pinigus ir išsikasė katilą raudonųjų. Pinigus norėjo pasidalinti, bet pro šalį važiavęs jų parapijos kunigas paprašė pinigus duoti pasaugoti jam – kitą rytą jis pinigus jiems padalinsiąs. Broliai pinigus supylė kunigui. Kitą dieną broliai nuvažiavo pas kunigą, bet jis pasakė tą dieną niekur nebuvęs. Tai patvirtino ir jo namiškiai su kaimynais. Broliai suprato, kad pinigus iš jų išviliojęs kunigu pasivertęs velnias.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Tai tradicinė sakmė apie užburtą lobį, pasakojanti, kad, bekasant jį, pasirodo tariamas kunigas ir pažada iki ryto pasaugot, o ryte paaiškėja, kad tai buvo velnias ir jis nusinešė pinigus. Šitokio motyvo sakmių užrašyta 6 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=781 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal