Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 266-129 Pasaka AT 810A – Apie vienų gerų senelį

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Labai geras senelis niekad nesikeikė. Vienas velnias su kitais susilažino, kad priversiąs senelį nusidėti. Seneliui basam einant į bažnyčią, o vyžas rankoje nešantis, velnias pasivertė į viesulą ir vyžas įmetė ežeran. Senelis pasakė, jog tai velnio darbas. Velnias pradžiugo senelį privertęs susikeikti, bet kiti velniai pasakė, jog žmogus tik pasakęs priežastį ir liepė žmogui nuostolius atlyginti. Velnias pas senelį pasisamdė tarnauti ir tris metus pas jį augino javus. Kai pro šalį važiuojančio pono šeši arkliai sustojo, velnias susilažino, kad kaulėta senelio kumelė jį geriau dvaran parvežtų. Ponas susilažino, o pralaimėjęs seneliui atidavė savo arklius ir tūkstantį rublių. Išeidamas velnias iš rugių pagamino gėrimą, kurį begeriant senelio kaimynams susisuko galvos. Visi ėmė keiktis ir daužytis, kad net seneliui pakaušį pramušė. Liuciperis velnią pagyrė už degtinės išradimą.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | PASAKOS-LEGENDOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 810 A, Velnio atgaila, [216; 24]

MOKSLINIS KOMENTARAS Ši pasakos versija nėra labai paplitusi. Ji užrašyta iš lietuvių – 39 variantai, latvių – 91, ukrainiečių – 20, lenkų – 28, baltarusių – 12, rusų – 1, slovėnų – 1, serbų ir kroatų – 3, danų – 62 ir airių.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=782 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal