Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 271-132 Pasaka AT 312 – Apie devynius bralius ir vienų seserį

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Gyveno devyni broliai ir sesuo. Sesuo ištekėjo ir išsikėlė gyventi į kitą vietą. Po kurio laiko, brolių pasiilgusi, pasiėmė devynias bandeles, verpstę, devynis kuodelius linų ir išvažiavo brolių aplankyti. Girioje susitiko devyniagalvį velnią, kuris pasakė ją pjausiąs. Sesuo jam numetė bandeles, verpstę ir linų kuodelius, bet velnias juos tuoj sudorojo, o po to surijo ir arklį su vežėčiomis. Sesuo įlipo į ąžuolą, bet velnias jį pradėjo graužti. Sesuo gegužės paprašė, kad ta nulėktų jos brolius pakviesti, bet broliai paukštę nuvarė. Tada sesuo paprašė, kad gegužė jiems nuneštų žiedelį. Jauniausias brolis pažino sesers žiedą. Visi devyni broliai nujojo į girią ir nukapojo velniui galvas.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | STEBUKLINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 312, Sesuo ir devyngalvis slibinas, [68; 10]

MOKSLINIS KOMENTARAS Stebuklų pasakų tipas AT 312D yra labai paplitęs, bet jo variantų užrašyta palyginti nedaug: iš švedų ir Suomijos švedų – 12, iš norvegų – 8, danų – 8, airių – 26, prancūzų – 28, vokiečių – 24, lenkų – 7, vengrų – 4. Nuo 1 iki 3 variantų užrašyta iš suomių, lyvių, baskų, katalonų, olandų, flamandų, austrų, slovėnų, serbų ir kroatų, vendų, graikų, turkų ir kt. Užrašyta ši pasaka ir Amerikos, Afrikos šalyse. Iš lietuvių užrašyta 17 variantų.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=787 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal