Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 277-135 Sakmė – Apie tai, kaip kai kadu geriau virves pirkt, ne duona

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Neturtingas žmogus, pristigęs duonos, nuėjo pas turtingą kaimyną rugių pasiskolinti. Kaimynas nieko nedavė ir žmogų išvarė. Beeidamas namo, vargšas sutiko ponaitį, kuris jam davė keletą auksinių ir liepė nusipirkti virvę. Grįždamas su virve iš miesto, žmogus pamatė iškastą duobę ir, virves palikęs, įlipo į medį. Neužilgo pamatė, kaip jo kaimynas maišą pinigų atsinešė ir į tą duobę supylė. Kai tas nuėjo likusių pinigų atsinešti, žmogus išlipo iš medžio ir pasiėmė duobėje paliktus pinigus. Kaimynas pamatė, kad pinigai iš duobės dingę ir, radęs virvę, iš pykčio pasikorė ant epušės.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Tradicinė sakmė apie velnią. Šitokių sakmių, kuriose pasakojama, kaip žmogus, įkalbėtas vietoj duonos pirkt virves, laimi pinigų, o virve pasikorusio turtuolio siela atitenka velniui, užrašyta 36 tekstai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=793 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal