Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 279-137 Sakmė – Apie vienų bernaitį, katras saugaja papartį pražystunt

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Bernaitis prie namų augino papartį ir kiekvieną švento Jono naktį (Jonines) laukdavo jį pražystant, bet velnias vis pirma jo žiedą pagriebdavo. Viena bobelė vaikinui patarė iš vakaro ties paparčiu pasitiesti baltą skarelę, užsidegti žvakę, atsisėsti ir niekur kitur nežiūrėti, tik į paparčio viršūnę. Vaikinas taip ir padarė. Naktį jį pradėjo baidyti visokios baidyklės, bet vaikinas niekur nesižvalgė. Kai pamatė ant žvakės šokantį juodą katiną, suriko: „Škeč talyn!“ Tuo metu paparčio žiedas nuriedėjo ant skarytės, bet jį pirmoji pagriebė pelėda. Tada iš visų pusių pasigirdo juokas ir bernaitis liko be paparčio žiedo.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Šio motyvo sakmių apie paparčio žiedą užrašyta 55 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=795 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal