Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 280-138 Sakmė – Apie vienų žmagų, katram paparčia žiedas inleke až apivarų

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Šv. Jono naktį (per Jonines) žmogus ėjo per mišką. Vidurnaktį pražydo papartis ir užkrito už žmogaus vyžos apivaro. Žmogus pasidarė viską žinančiu. Beeidamas žmogus pavargo ir atsisėdo pailsėti. Kai nusiavė vyžą, paparčio žiedas iškrito, ir žmogus vėl liko nieko nežinantis.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Šio motyvo sakmių apie paparčio žiedą užrašyta 76 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=796 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal