Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 289-143 Pasaka AT 934D – Apie vienų tėvų, katras turėja pinkius sūnus kareivius

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Vienas tėvas turėjo penkis sūnus, bet jie visi turėjo išeiti į karą (vaiską). Kai paėmė jauniausiąjį sūnų, tėvas nusiminė ir išėjo iš namų, ketindamas nužudyti karalių. Vakare žmogus sustojo nakvynės pas turtingą ūkininką, kuriam tą naktį gimė sūnus. Naktį prie žmogaus priėjo senelis ir liepė eiti pažiūrėti, kuo tapsiąs ūkininko sūnus. Žmogus nuėjo prie vaiko ir pamatė, jog tas visas apkabintas ginklais. Tada senelis paaiškino, kad Dievas tą vaiką jau nuo gimimo paskyrė būti kareiviu ir žmogui liepė grįžti namo.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | NOVELINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 934 D, Lėmimas būti kareiviu, [16; 1]

MOKSLINIS KOMENTARAS Siauram areale paplitusi novelių pasakos versija apie Dievo lėmimą būti kareiviu. Ji užfiksuota lyvių (1), serbų ir kroatų (2), rusų (2) tautosakoje. Iš lietuvių užrašyta 17 variantų.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=805 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal