Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 314-153 Pasaka AT 791 – Apie vienų naktigultų Kristaus su makytiniais

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Kartą Kristus su dviem mokiniais, Petru ir Jonu, vaikščiojo po pasaulį. Vakare sustojo viename mieste ieškoti naktigulto. Kristus pasiūlė eiti į parapijos elgetų prieglaudą (špitolę). Jonas buvo girdėjęs, kad smuklėje (karčemoje) vestuvininkai (veselninkai) su muzika linksminasi, todėl paprašė eiti ten. Smuklėje visi atsigulė į vieną lovą: Jonas prie krašto, Kristus vidury, o Petras prie sienos. Girti vestuvininkai nuėjo prie jų lovos ir sumanė pamatuoti, ar lovoje gulinčiųjų nugaros kietos. Pagriebė Joną ir prilupo. Jonas paprašė Kristaus pasikeisti vietomis ir atsigulė viduryje, bet antrą kartą vestuvininkai nusprendė prilupti gulėjusį viduryje – Jonas vėl gavo į kaulus. Tada Jonas pasikeitė vietomis su Petru, bet ir vėl buvo priluptas. Nuo to laiko Jonas niekada nekviesdavo nakvynės į smuklę.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | PASAKOS-LEGENDOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 791, Dievas ir šventieji nakvynėje, [51; 9]

MOKSLINIS KOMENTARAS Šis humoristinis legendų pasakų siužetas yra paplitęs keletoje tautų, bet kiek daugiau variantų užrašyta tik iš vokiečių (72), lietuvių (60), ukrainiečių (21), serbų ir kroatų (15), slovėnų (10). Po vieną ar kelis variantus užrašyta ir iš latvių, Suomijos švedų, danų, islandų, prancūzų, ispanų, katalonų, flamandų, italų, vengrų, čekų, baltarusių, rusų.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=830 Tarptautinis tipo aprašymas

Spausdinti

Atgal