Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 3 368-164 Sakmė – Apė aitvarą lunkinį

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 3 tomas

ANOTACIJA: Anksčiau būdavo visokių aitvarų. Vieni nešdavo tik pinigus, kiti javus, dar kiti sviestą ir taip toliau. Vienas žmogus rytais visada rasdavo prinešta lunkinių virvių. Nebeturėdamas kur jų dėti, žmogus pasikvietė kunigą, kad pašventintų tas virves. Bet aitvaras ir toliau nešė. Žmogus, paklausęs kaimyno patarimo, išnešė į lauką visas virves ir apdergė. Daugiau aitvaras nebenešė.

TURINYS:
Teksto 1997 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Šios sakmės apie aitvarus užrašyta 8 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal