Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 3 369-165 Sakmė BlLKPK 3651 – Kaip raganos lekioja

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 3 tomas

ANOTACIJA: Pas vienus raganius buvo bernas. Kartą jis pamatė, kaip šeimininkė su seseria pasitepė pažastis sviestu ir išlėkė per aukštinį. Pasitepė ir jis. Atsidūrė dideliuose rūmuose. Ten pamatė, kad šeimininkė su seseria užsidėjusios ant galvų milžtuves šoka. Jos davė jam valgyti, bet jam nepatiko jų maistas, nes buvo be druskos, todėl ėmė šaukti, kad dėl pono Dievo duotų jam druskos. Su tais žodžiais dingo visi rūmai ir jis atsidūrė klampynėje.

TURINYS:
Teksto 1997 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

TIPOLOGIJA:    BlLPK 3651

MOKSLINIS KOMENTARAS Ši sakmė apie raganas, skrendančias į savo susirinkimą, ir smalsų berną gana populiari Lietuvoje, užrašyta 64 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal