Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 3 370-166 Pasaka AT 1199A – Kaip vilkas mokinosi kepti duoną

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 3 tomas

ANOTACIJA: Girioje vilkas sutiko žmogų ir paprašė duonos. Paragavęs ėmė klausinėti, kaip jos išsikepti. Žmogus jam papasakojo, kad reikia išarti žemę, pasėti rugius, kai jie užaugs nukirsti, tada iškulti, sumalti ir tik iškepus jau valgyti. Vilkas nusprendė, kad per daug darbo ir kad apsieis be duonos kaip iki šiol apsiėjo.

TURINYS:
Teksto 1997 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | PASAKOS APIE KVAILĄ VELNIĄ

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 1199 A, Vilkas nori išsikepti duonos, [7]

MOKSLINIS KOMENTARAS Pasakos motyvas apie lino (duonos) kančią (AT 1199A) nedaug kur žinomas. Jis pasitaiko: latvių – 62, rumunų – 9, vengrų – 3 tautosakoje. Iš lietuvių turima 128 užrašymus. 6 variantuose minimas duonos ruošimas.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal