Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 3 371-168 Pasakojimas – Kaip vienas žmogus poną apgavo

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 3 tomas

ANOTACIJA: Vienas žmogus labai mėgo pas kitus pavalgyti ir išgerti. Jei tik vykdavo kur nors krikštynos ar vestuvės, visada ir jis dalyvaudavo, sugalvodavo kokį reikalą, kaip įlįsti. Kartą vienas ponas kėlė vestuves ir tas žmogus atėjęs bandė įsiprašyti pas poną. Tarnai, žinodami, koks jis yra, nenorėjo įleisti, bet po ilgo meldimo šiaip ne taip įsiprašė. Atėjęs pas poną sugniaužęs kumščius klausia, kokia galėtų būti aukso kukulio vertė. Ponas pasodinęs už stalo valgydina jį, girdo ir kai jau tas nori namo eiti, kartu važiuoja pasisodinęs vežime. Kai jau atvažiavo, ponas paprašė parodyti jam tą aukso kukulį, o tas žmogus atsakė, kad jis neturi, tik klausė, kokia galėtų būti vertė. Ponas kaip muilo suvalgęs grįžo namo.

TURINYS:
Teksto 1997 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOJIMAI

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | BUITINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 1660, Vargšas teisme, [22; 6]

MOKSLINIS KOMENTARAS Šis pasakojimas šiek tiek primena juokų pasaką (AT 1660) apie žmogų, teisme laikantį užanty akmenį (plytą), kurį teisėjas palaiko kyšiu (auksu, pinigais). Bylą išsprendęs jo naudai, sužino apsigavęs.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal