Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 3 372-169 Pasaka AT 1790 – Kaip vargamistras su vikaru klebono jautį vogė

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 3 tomas

ANOTACIJA: Kartą vargonininkas su vikaru pavogė klebono jautį, pasidalijo per pusę ir sutarė niekam nieko nesakyti. Kitą dieną vargonininkas kažkokiu reikalu atėjo pas kleboną, o tas klausia, gal žino, kas jo jautį pavogė. Vargonininkas pradžioj sako, kad nežino, o klebonas sako vis tiek sužinosiantis, kai pas jį ateis nuodėmių išpažinti. Tada vargonininkas papasakojo, kaip jie su vikaru pavogė jautį, pasidalijo per pusę, o skūrą abudu įsikando ir tempė, o kai skūra trūko, taip trenkės į sieną, kad net pabudo. Klebonas pagalvojo, kad vargonininkas viską sapnavo ir dabar tokius niekus jam pasakoja.

TURINYS:
Teksto 1997 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | BUITINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 1790, Klebonas ir vargonininkas vagia jautį, [34; 4]

MOKSLINIS KOMENTARAS Ši juokų pasaka nėra labai paplitusi. Jos variantų užrašyta iš: latvių – 41, estų – 7, suomių – 48, švedų ir Suomijos švedų – 5, danų, vokiečių – 1, vengrų – 2, serbų ir kroatų – 2, rusų – 3, ukrainiečių – 9, baltarusių – 4. Iš lietuvių užrašyta 38 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal