Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 336-167 Pasaka AT 735A – Apie žmagų, katras tabakinin ragelin sava nelaimį inkiše

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Gyveno du broliai: vienas turtingas, o kitas varguolis. Kartą abu susiruošė važiuoti į Rygą. Turtingasai pasikinkė riebų arklį ir prisikrovė visokių prekių, o varguolis pasikinkė prastą kumelę ir pasiėmė tik išbrauktų linų. Rygoje turtuolis viską pardavė ir gavo daug pinigų, o varguolis tik nusigręžė šalin ir viso turto neteko. Paprašė brolio, kad bent dvi grivinas vyžoms paskolintų, bet tas nesutiko. Išėjo varguolis namo pėsčias. Pradėjus temti, miške pamatė besiartinant didelį baltą žmogų. Kai tas priartėjo, varguolis paklausė, kas jis. Baltas žmogus atsakė esąs jo nelaimė. Varguolis nelaimės paprašė sumažėti, o kai ta visai sumažėjo, įkišo į tabokinį ragelį. Priėjęs malūną (melnyčią), ragelį įmetė į tvenkinį, o pats pasiprašė naktigulto. Malūnininkas (melnykas) jį priėmė, o kai išgirdo apie žmogaus vargus, davė arklį ir dešimt raudonųjų. Žmogus grįžo namo ir ėmė vis geriau gyventi, o po kelių metų pasidarė turtingas kaip brolis. Turtingasai brolis paklausė, kaip jis turtingu tapęs. Žmogus pasakė nelaimę į ragelį įkišęs. Tada brolis nuvažiavo pas malūnininką, iš tvenkinio ištraukė ragelį ir nelaimę išleido – nelaimė pasakė būsianti jo drauge ir išnyko. Nuo tada turtuoliui pradėjo nesisekti: arkliui pasibaidžius susilaužė koją, sudegė dvaras su visais turtais, ir jis liko labai neturtingas.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | STEBUKLINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 735, Laimė, [37; 19]

MOKSLINIS KOMENTARAS AT ir kitų katalogų duomenimis, ši pasakos versija apie prastos dalios įkalinimą žinoma: latvių – 51, rusų – 24, ukrainiečių – 26, baltarusių – 10, čekų – 1, vengrų – 2 tautosakoje. Iš lietuvių užrašyta 81 variantas. Iš jų 70 – vientisi.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=852 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal