Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 346-173 Pasaka AT 763 – Pasaka, iš katras matam, kad pinigai – smertis

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Vienas gudrus keliauninkas (mandraučiukas) ėjo keliu ir rado pinigus. Atsistojo prie tų pinigų ir visiems praeinantiems ėmė sakyti, kad pinigai – tai mirtis (smertis). Pro šalį važiavęs ponas su vežiku ir liokajum pinigus pasiėmė ir susipylė į vežimą. Kai nuvažiavo į krūmus, vežikas su liokajum poną nužudė ir pakišo po samanomis. Abu bijojo važiuoti į miestą be pono, todėl sutarė palaukti. Vakare vežikas nuėjo į miestelį nusipirkti maisto ir į ragaišį įdėjo nuodų. Liokajus pamatė vežiką sugrįžtant ir nušovė, o paskui suvalgė ragaišio ir krito negyvas. Taip išsipildė pinigus radusio žmogaus žodžiai.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | PARABOLĖS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 763, Lobio radėjai nužudo vienas kitą, [58]

MOKSLINIS KOMENTARAS AT ir kitų katalogų duomenimis, ši legendų pasaka gana paplitusi, bet užrašymų turi nedaug. Iš latvių užrašyti 22 variantai, iš ukrainiečių – 14, rusų – 5, baltarusių – 3, čekų – 4, slovėnų – 3, indų – 5. Pavienių užrašymų yra iš lyvių, lapių, švedų, danų, airių, katalonų ir kt. Iš lietuvių turima 56 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=862 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal