Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 409-196 Pasaka AT 2021B – Vištyte ir gaidžiukas

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Senelis ir senelė turėjo vištytę ir gaidžiuką. Bobelė gaidžiukui pasiuvo kelnytes, o vištytei sijonėlį (andaroką) ir išleido abu riešutauti. Gaidžiukas įlipo į lazdyną ir raško riešutus. Vištytė paprašė, kad ir jai bent kekelę numestų. Gaidžiukas metė ir išmušė vištytei akelę. Kai vištytė vėl paprašė numesti kekelę, gaidžiukas metė ir išmušė antrą akelę. Bobutė pradėjo gaidelį barti, kad vištytei akeles išmušęs. Gaidelis pasakė, kad jam lazdynas kelnytes perplėšęs. Lazdynas pasakė, kad jį ožka pragraužusi. Ožka pasakė, kad jos piemuo neganęs. Piemuo pasakė, kad šeimininkė jam bandelės neiškepusi. Šeimininkė pasakė, kad kiaulė tešlą prarijusi. Kiaulė pasakė, kad vilkas jos paršelį nunešęs. Vilkas pasakė, kad jo gerklė ne grąžtu gręžta, ne kaltu kalta, pagriebė paskutinį paršelį ir nubėgo miškan.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | FORMULINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 2021 B, Gaidelis išmuša vištelei akelę, [162; 12]

MOKSLINIS KOMENTARAS Šios pasakos apie gaidelį, kuris riešutu išmušė vištelei akį, užrašyta iš: latvių – 68, lyvių – 1, rusų – 7, ukrainiečių – 3, baltarusių – 1, turkų – 3. Iš lietuvių užrašyta 172 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=926 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal