Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 2 413-200 Sakmė (AT 250A) – Apie vėžį

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 2 tomas

ANOTACIJA: Dievas, sutverdamas vėžį, labai skubėjo ir užmiršo jam padirbti akis. Vėžys pradėjo atžagarai vaikščioti ir pasidarė priešgyna. Kartą kažkas Dievui pasakė, kad vėžįs neturįs akių. Dievas padirbo akis ir, pasišaukęs vėžį, pasakė jas įsidėti. Vėžys atsakė, kad, jei pirma nedavęs, tai dabar galįs kišti į šikną.

TURINYS:
Teksto 1995 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | ETIOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS Etiologinė sakmė apie vėžio akis žinoma suomių, lyvių, vokiečių ir kitų tautų. Lietuvių tautosakoje ji gana populiari, jos užrašyta 108 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
BsTB 2 21-1 Sakmė AT 250A – Dzėis ir vėžys

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=74&par=70&lang=lt&Gid=930 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal